Skip to main content

Platform Verstandelijk Gehandicapten Zuid-Oost Brabant

Het platform stelt zich als doel om:

De collectieve belangen van mensen met verstandelijke beperkingen en hun ouders/vertegenwoordigers te behartigen.
– Maximale keuzevrijheid voor mensen met verstandelijke beperkingen en hun ouders/vertegenwoordigers op alle terreinen van het leven te bewerkstelligen.
– De maatschappelijke positie en de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking of een verwante beperking te versterken.
– De professionaliteit van de aangesloten leden te bevorderen. Onder meer door het faciliteren met name op het terrein van kadervorming en beleidsontwikkeling.
– Maar ook de ontwikkeling van een kenniscentrum en vaardighedenpool voortkomen uit onze leden of van derden.

In dit kenniscentrum worden de kennis- en ervaringsdeskundigen in de regio gecoördineerd.
Bij het platform zijn een 23-tal organisaties van ouders en cliënten aangesloten. Wij vertegenwoordigen daarmee in Zuidoost Brabant een achterban van ca. 32.000 personen.

http://www.platformvgzuidoostbrabant.nl/