kansplus logo

KansPlus Valkenswaard

Missie en doel

Kansplus, afdeling Valkenswaard, heeft als missie geformuleerd te willen streven naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking, ongeacht etnische afkomst of levensbeschouwing.
Vanuit het besef dat een verstandelijke beperking levenslang en levensbreed is, zijn alle inspanningen en ter beschikking staande middelen hierop gericht. Kwaliteit van leven dient centraal te staan en de eigen mogelijkheden van de verstandelijk beperkte dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden. Hij of zij houdt daarbij zoveel mogelijk zelf de regie.
Voor wie is KansPlus bedoeld ??
Wij komen op voor en ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en daarmee gelijkgestelde personen, hun netwerk en hun directe omgeving bij het behartigen van hun belangen en voorts willen wij al datgene doen wat daarmee direct of indirect verband houdt.Lees meer