kansplus logo

KansPlus Valkenswaard

Lees meer Missie en doel

Jaarwerkplan
Op basis van deze missie en doelstelling wordt elk jaar een jaarwerkplan opgesteld. Daarin staat, waar we ons op gaan richten met betrekking tot belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau, welke activiteiten in dat jaar speciale aandacht krijgen en welke middelen we daarvoor inzetten. Het complete jaarwerkplan is op aanvraag verkrijgbaar bij ons ledensecretariaat en ook op deze website: 
Jaarwerkplan 2020

Samenwerking in de regio
Rondom Eindhoven zijn meerdere afdelingen van KansPlus actief. Deze afdelingen werken verenigd in het
Platform VG nauw samen om de belangen van de doelgroep goed in de gaten te houden en deze waarnodig gezamenlijk bij gemeenten te behartigen.
Ook voor wat betreft vorming- en vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking wordt op regionaal niveau samengewerkt.

Dit vindt plaats via de stichting Carrousel, die de verschillende activiteiten coördineert en faciliteert de stichting ook activiteiten en zorgt voor deskundigheidstrainingen van de vele honderden begeleiders.