kansplus logo

KansPlus Valkenswaard

Jaarvergadering


 
Op zich is het behandelen van de notulen en het vaststellen van de jaarstukken niet zo boeiend, maar in een jaarvergadering is ook vaak het jaarwerkplan aan de orde, waarop de leden invloed kunnen uitoefenen. Ook is er tijdens de jaarvergadering steeds een inleider, die de leden bijpraat over nieuwe ontwikkelingen in en rond de zorg van ons kind.

Omdat we de jaarvergadering afsluiten met een drankje en een hapje, is er ruim de gelegenheid om als ouders/ervaringsdeskundigen met elkaar te praten of om informeel met de inleider nog even van gedachten te wisselen.


Verslag laatste jaarvergadering