kansplus logo

KansPlus Valkenswaard

Diversen

Datalekken via emailverkeer
Als men naar een aantal mensen tegelijk een email stuurt dan is men volgens de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens verplicht BCC te gebruiken, anders is dat een inbreuk van de privacy van de betrokken personen.
Zie voor meer informatie dit bericht.


School verplicht om passend onderwijs te geven óf dat te regelen en betalen

Volgens Staatssecretaris Dekker (OCW) moet een school die een kind geen passend onderwijs kan bieden, voor dat kind tijdelijk thuisonderwijs organiseren én betalen. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in))
klik hier

Wie helpt mensen met een verstandelijke beperking in de buurt?
Het beleid van de regering gaat er van uit dat mensen met een verstandelijke beperking (of een psychiatrische ziekte) via informele zorg in de buurt geholpen kunnen worden. In een artikel op de website Sociale Vraagstukken worden vraagtekens gezet bij deze veronderstelling. Recent onderzoek laat namelijk iets anders zien.
klik hier

Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nog teveel bij huisarts
Dat zegt Prof. Heleen Evenhuis volgens dit bericht vandaag in haar afscheidscollege als hoogleraar medische zorg voor verstandelijk gehandicapten aan het Erasmus MC. (bron: Nationale Zorggids). Zie voor meer info ook dit bericht (bron: Zorgvisie).
klik hier

Zorg- en wijkteams hebben toch middenmanagement nodig
Dat is één van de conclusies uit een recent proefschrift op basis van onderzoek bij zorgteams in de verstandelijke gehandicaptenzorg en bij wijkteams. Het proefschrift nuanceert de huidige trend richting zelfsturende teams. Zie voor meer info dit bericht (bron: Gemeente.nu).
klik hier

Interessante site voor mensen binnen onze doelgroep
Vandaag stond er een artikel in de krant over een gezin met een kind met het Down syndroom. De moeder, Silvie, houdt een blog bij op een website. Ook staan er interessante artikelen op deze site.
klik hier