KANS PLUS VALKENSWAARD E.O.
Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijk beperking

Home

 Welkom bij KansPlus Valkenswaard       facebook icon preview 1

Regio Valkenswaard, Waalre, Bergeijk, Cranendonck en Heeze-Leendebrowniesdownies

Missie en doel

Kansplus, afdeling Valkenswaard heeft als missie geformuleerd te willen streven naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking, ongeacht etnische afkomst of levensbeschouwing.
Vanuit het besef, dat een verstandelijke beperking levenslang en levensbreed is, zijn alle inspanningen en ter beschikking staande middelen hierop gericht. Kwaliteit van leven dient centraal te staan en de eigen mogelijkheden van de verstandelijk beperkte dienen ten volle benut en ontwikkeld te worden. Hij of zij houdt daarbij zoveel mogelijk zelf de regie.
Voor wie is KansPlus??
Wij komen op voor en ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en daarmee gelijkgestelde personen, hun netwerk en hun directe omgeving bij het behartigen van hun belangen en voorts willen wij al datgene doen wat daarmee direct of indirect verband houdt.

lees meer 1

 

 

Email Kansplus: Klik hier

Kalender

DE ACTIVITEITEN AGENDA

 18 feb 2017 Carnaval
  9 apr 2017 Verwendag
11 apr 2017 Moederreis
20 apr 2017 Algemene ledenvergadering
19 okt 2017 Najaarsvergadering

Als de tekst rood is dan is er meer informatie beschikbaar. Klik hierop.

ik ben anders